Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

W większości przypadków choroba nie ma znanej przyczyny, ale może być spowodowana innym schorzeniem np. chorobą nerek czy zmianami hormonalnymi.

Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie tętnicze przekracza 140 mmHg i/lub rozkurczowe ciśnienie tętnicze jest większe lub równe 90 mmHg. W większości przypadków choroba nie ma znanej przyczyny, ale może być spowodowana innym schorzeniem np. chorobą nerek czy zmianami hormonalnymi.

Nieleczone lub źle leczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do wielu powikłań, w tym do uszkodzenia serca, nerek i mózgu i zagraża wystąpieniem zawału serca, niewydolności serca i nerek czy udaru.

Jeśli:

  • stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach domowych lub w przychodni
  • skarżymy się na:
    • nawracające bóle głowy,
    • zaczerwienie twarzy, szyi lub klatki piersiowej
    • męczliwość
    • bezsenność
  • występują nawracające krwawienia z nosa

nie warto zwlekać z wizytą u lekarza! Nie wolno lekceważyć niepokojących objawów, jakie wysyła organizm.

Podczas wizyty lekarz:

  • wykona dokładny pomiar ciśnienia tętniczego
  • potwierdzi rozpoznanie nadciśnienia tętniczego
  • poszuka czynników sugerujących wtórną postać nadciśnienia tętniczego
  • oceni stosowane wcześniej leczenie hipotensyjne, z uwzględnieniem skuteczności terapii i ewentualnych działań niepożądanych leków
  • oceni występowanie ewentualnych powikłań nadciśnienia tętniczego
  • oceni całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe
  • ustali optymalny sposób postępowania terapeutycznego

Integralnym elementem diagnostyki nadciśnienia tętniczego oraz efektywności jego leczenia jest długotrwałe monitorowanie ciśnienia za pomocą tzw. holtera ciśnieniowego (ABPM) . Dostarcza ono danych dotyczących dobowej zmienności ciśnienia tętniczego, szczególnie w godzinach nocnych i wczesnoporannych. Pozwala także rozpoznać tzw. nadciśnienie „białego fartucha” (podwyższone wartości ciśnienia tętniczego jedynie podczas wizyty lekarskiej) i nadciśnienie tętnicze zamaskowane (podwyższone wartości ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim przy prawidłowych wartościach podczas wizyty). Umożliwia również zindywidualizowane prowadzenie leczenia dobierając dawki leków i pory ich przyjmowania w oparciu o wartości ciśnienia tętniczego w różnych porach dnia i nocy. Urządzenie do ABPM monitoruje ciśnienie pacjenta przez 24 godziny, wykonując pomiary co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w ciąg nocy. Podczas badania nie mamy specjalnych ograniczeń – powinniśmy funkcjonować jak najbardziej normalnie, tak jakby holtera nie było – pracować, być aktywnym fizycznie. Urządzenie nosimy również w nocy. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości kąpieli.

DO DYSPOZYCJI

Nasza recepcja pozostaje stale do Państwa pełnej dyspozycji mailowo i telefoniczne