O mnie

Dr hab. n. med. Radosław Kiedrowicz swoje zainteresowania zawodowe i naukowe skupia na diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Dr hab. n. med. Radosław Kiedrowicz ukończył z wyróżnieniem wydział lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od wielu lat związany jest z Kliniką Kardiologii PUM, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne zakończone uzyskaniem tytułów specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologii. Swoje zainteresowania zawodowe i naukowe skupia na diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca. Swoją pracę doktorską poświęcił badaniom nad częstoskurczem węzłowym nawrotnym a pracę habilitacyjną diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków. Odbył wiele praktycznych szkoleń specjalistycznych w kraju i zagranicą w zakresie elektrofizjologii i elektrostymulacji serca. Był stypendystą Europejskiego Towarzystwa Rytmu Serca (EHRA) odbywając roczny staż w dziedzinie elektrofizjologii serca i ablacji w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Św. Tomasza w Londynie (St Thomas Hospital, King’s College London), ze szczególnym uwzględnieniem ablacji migotania przedsionków i innych arytmii przedsionkowych. Wykonuje badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji wszystkich zaburzeń rytmu serca, implantuje stymulatory serca i kardiowertery-defibrylatory oraz kontroluje te urządzenia. Posiada tytuł specjalisty elektrofizjologa certyfikowanego przez Europejskie Towarzystwo Rytmu Serca (European Heart Rhythm Association certified electrophysiology specialist level 2). Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu kardiologii oraz recenzentem kardiologicznych czasopism naukowych. Jest aktywnym członkiem kardiologicznych towarzystw naukowych  będąc w przeszłości m. in.  członkiem zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Obecnie pełni funkcję  kierownika Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii PUM oraz przewodniczącego oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

DO DYSPOZYCJI

Nasza recepcja pozostaje stale do Państwa pełnej dyspozycji mailowo i telefoniczne